Amafo: Mensen met een beperking belangrijk

Berenstein oneens met VSB in kwestie havenarbeiders
december 3, 2013
Auto kabinet president met vervalste sleutel meegenomen
december 3, 2013
Show all

Amafo: Mensen met een beperking belangrijk

Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) staat stil bij de internationale dag voor mensen met een beperking. Met deze dag beoogt de Verenigde Naties de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, en wel op alle niveaus. Deze dag werd door de VN ingesteld in oktober 1992. Het thema van dit jaar is:Break barriers, open doors: for an inclusive society for all. (Barrières doorbreken, deuren openen: naar een samenleving waar iedereen erbij hoort’).

De minister haalt aan dat er ook beleid is voor deze belangrijke doelgroep. Sozavo geeft sturing aan dit beleid, dat samen met andere ministeries en particuliere organisaties wordt uitgevoerd. Mensen met een beperking moeten volwaardig kunnen participeren binnen de samenleving. “Voorts moeten zij zelf hun individuele keuzes kunnen maken en zeggenschap over hun leven hebben evenals personen zonder een beperking.

Uiteraard voor zover dat mogelijk is, afhankelijk van de aard van de beperking. Zelf beslissen is een belangrijke voorwaarde om hun welzijn te verhogen en hen de mogelijkheid te bieden om op volwaardige wijze deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.