AGRARISCHE FEDERATIE NIET BEZIG MET PARTIJPOLITIEK

Goede opkomst leerkrachten en leerlingen Paramaribo en randgebieden
oktober 4, 2016
KONRAD ACTON WIJST REGERING OP VERANTWOORDELIJKHEID
oktober 4, 2016
Show all

AGRARISCHE FEDERATIE NIET BEZIG MET PARTIJPOLITIEK

De (nieuwe) voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), Prahlad Sewdien, ontkent dat er partijpolitiek wordt gevoerd binnen de organisatie. Zes leden zijn onlangs uit ontevredenheid uit de federatie gestapt. Ze vinden dat de sector met inmenging van de politiek niet kan worden ontwikkeld. Aangezien het voorlopige bestuur dat wel toelaat, hebben ze de FSA de rug toegekeerd.

“Er zijn nu al geluiden dat sommigen zich misleid voelen. Het bestuur van de FSA had gehoopt dat het proces van hoor en wederhoor in een vroeg stadium zou hebben plaatsgevonden. Dit zou de ontstane verwarring hebben kunnen voorkomen. Het bestuur heeft met verbazing via de media vernomen dat zes lid organisaties zijn opgestapt. Er is formeel nimmer een melding hiervan aan het bestuur gemaakt”, stelt Sewdien.

De ontevreden leden hadden er ook moeite mee dat het voorlopige bestuur afspraken niet nakomt. Eén daarvan is het benoemen van een definitief bestuur drie maanden na de proclamatie. Intussen zijn ongeveer vier maanden verstreken. Sewdien: “Inderdaad is op de dag van de proclamatie aan de oprichters voorgehouden dat ‘nu’ een voorlopig bestuur is aangesteld dat binnen drie maanden een definitief bestuur zou moeten formeren. Dit hield in dat tegen die tijd, de statuten in orde moesten zijn, op grond waarvan een definitief bestuur geformeerd kon worden.” Later bleek dat er meer tijd nodig is om alles, waaronder de statuten, rond te krijgen. De voorzitter beweert ook, dat er nimmer adviseurs benoemd zijn binnen de organisatie. Incidenteel zijn er wel deskundigen bijgehaald voor advies en assistentie. Hiervoor heeft het bestuur geen mandaat van de oprichters nodig.

Comments are closed.