Advocatuur luidt noodklok over rechtspleging

Wageningen krijgt mini ziekenhuis
november 2, 2013
Minister Adhin kaatst terug: ‘Het gaat om het de-partij politiseren van ons onderwijs’
november 2, 2013
Show all

Advocatuur luidt noodklok over rechtspleging

MaricaDe Orde van Advocaten heeft vastgesteld dat de rechtspleging in Suriname zich in een noodsituatie bevindt. De constatering is zo erg dat volgens de deken van de Orde, Stanley Marica, sprake is van gevaar van de democratische rechtsstaat. In een motie die aangenomen is door de algemene ledenvergadering, zijn vijf punten opgenoemd die het oordeel van de Orde ondersteunen. Een van de belangrijkste oorzaken is de lange duur van rechtszaken waardoor ook al met een vonnis het rechtsgevoel van de burgers niet wordt bevredigd. “Er is gewoon geen sprake van een adequate rechtspleging”, zei Marica vrijdagmiddag op een persconferentie. De Orde heeft vrijdag het Hof van Justitie en minister Edward Belfort van Justitie en Politie schriftelijk op de hoogte gesteld van de motie en de daarin genoemde knelpunten. Marica benadrukt dat het de advocatuur vooral niet gaat om in deze situatie een schuldige aan te wijzen. In de brief aan het Hof en de minister is dan ook aangeboden samen naar een oplossing te zoeken en zijn voorstellen gedaan. Gehoopt wordt dat snel en effectief wordt gereageerd. Het tekort aan rechters kan volgens de advocatuur worden opgelost door rechters op te leiden. Er kan gebruik worden gemaakt van wat wordt genoemd ‘mediation’. Dit is een model waar geschillen tussen partijen door een mediator zelf komen tot een oplossing. Marica zegt dat er binnen de advocatuur en daarbuiten voldoende personen zijn die de mediator cursus hebben gevolgd. Alleen zal er bij wet een mediation instituut ingesteld moeten worden. Het Burgerlijk Wetboek biedt daar de ruimte voor. Dit model zou goed gebruikt kunnen worden in het civiele recht.

Comments are closed.