Aangekondigde depreciatie Surinaamse dollar afgeblazen

Maakt vliegeren door COVID-19 een onverwachte comeback?
augustus 24, 2020
126 personen overtreden total lockdown
augustus 24, 2020
Show all

Aangekondigde depreciatie Surinaamse dollar afgeblazen

Regering wil belasting-voorschotten opnemen bij grote maatschappijen
President Santokhi ziet niks mis met benoeming first lady als RvC-lid bij Staatsolie

De voorgenomen aanpassing van de wisselkoers, die eind deze maand zou worden doorgevoerd, wordt afgeblazen. Er komt, zeker op termijn, dus geen depreciatie zoals eerder aangekondigd door minister Armand Achaibersing van Financiën.

Volgens president Chan Santohki heeft de regering andere inzichten met betrekking tot de wisselkoers. Die moeten nog doorgenomen worden met de financiële sector:

De regering denkt aan het opnemen van belastingvoorschotten bij grote maatschappijen om over een financiële rek te beschikken. Op dit moment zit de regering opgescheept met ernstige tekorten en de financieringsmogelijkheden vanuit de banken zijn niet toereikend om alle verplichtingen te dekken. Vandaar dat in de planning is om voorschotten voor 2020 en 2021 op te vragen:

Middels fiscale en niet-fiscale maatregelen hoopt de president op korte termijn inkomsten te verhogen. De aanpassing van de government-take met één SRD is daar onderdeel van.

Volgens het staatshoofd betreft de verhoging van de brandstofprijzen, een tijdelijke maatregel:

De afgelopen dagen is er veel ophef ontstaan over de benoeming van First Lady Melissa Santokhi als lid van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie. President Santhoki zegt op dit stuk van mening te verschillen met critici. Zijn uitgangspunt is dat zijn echtgenote over specifieke deskundigheden beschikt die hij als president nodig heeft:

U hoorde andermaal president Chandrikapersad Santokhi, die op de actualiteiten is ingegaan. Het staatshoofd bevestigt dat de voor eind augustus aangekondigde depreciatie van de Surinaamse munt, van de baan is. Er zal een beroep gedaan worden op grote bedrijven om belastingvoorschotten te betalen, omdat de regering in geldnood zit. Hij wuift verder alle kritieken weg over de benoeming van de first lady als lid van de RvC bij Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.

Comments are closed.