WETGEVING ARBEIDSINSPECTIE AANGEPAST

OPROEP ARTIESTENCOLLECTIEF: ‘GEEF NATIONALE DIALOOG EEN KANS’
januari 27, 2017
‘Opgepakte cyberexpert Russische geheime dienst lekte aan VS’
januari 27, 2017
Show all

WETGEVING ARBEIDSINSPECTIE AANGEPAST

Met algemene 39 stemmen is gisteren het Decreet Arbeidsinspectie aangepast aan internationale standaarden. Het decreet dat 34 jaar oud was is veranderd in een wet, afgestemd op de hedendaagse eisen en realiteit en de standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en Caricom. Suriname heeft zich aan de internationale en regionale normen verbonden, stelt de regering in de memorie van toelichting.

In de wet is de geheimhoudingsplicht van de arbeidsinspecteur verruimd. Zo is bepaald dat deze functionaris ook na beëindiging van het dienstverband als inspecteur gehouden is aan de geheimhoudingsplicht omtrent informatie die is verkregen uit hoofde van de functie. Verschillende voorstellen van het parlement zijn overgenomen door minister Soewarto Moestadja van Arbeid en verwerkt in de nieuwe wet.

Verschillende assembleeleden wezen op de noodzaak om een arbeidsinspectie te hebben, die goed is toegerust om haar taken adequaat te verrichten. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Sylvana Afonsoewa, deed een dringend beroep op de regering er alles aan te doen dat de dienst Arbeidsinspectie spoedig kan intrekken in het nieuwe gebouw dat al geruime tijd aan deze dienst is toegewezen. De minister zei dat alleen de nutsvoorzieningen nog aangesloten dienen te worden, wat heel spoedig zal gebeuren. “Een gezonde beroepsbevolking is de voornaamste voorwaarde in de ontwikkeling van Suriname. Dit zal pas mogelijk zijn als de Arbeidsinspectie gezond wordt gemaakt”, stelde Afonsoewa. DWT

Comments are closed.