VEERTIG MILJOEN NIEUWE GEZONDHEIDSWERKERS NODIG IN 2030

Koffiekamp Collectief ondersteunt eis voor nieuwe locatie
september 22, 2016
LEERKRACHTEN TREKKEN WEG NAAR DE REGIO
september 22, 2016
Show all

VEERTIG MILJOEN NIEUWE GEZONDHEIDSWERKERS NODIG IN 2030

Wereldwijd zullen er tegen 2030 ongeveer veertig miljoen nieuwe gezondheidswerkers nodig zijn. Dat wordt dan het dubbele van het huidige wereldwijde totaal. Om deze reden moet er dringend worden geïnvesteerd om nieuwe banen te creëren in de gezondheidssector.

De vraag naar gezondheidswerkers zal onder meer gestimuleerd worden door vergrijzing en de toename van niet-overdraagbare ziekten. Investeren kan ertoe leiden dat het verwachte tekort van 18 miljoen gezondheidswerkers voornamelijk in lage- en lagere middeninkomens landen voorkomen wordt. Dit staat in het rapport dat de High-Level Commissie voor gezondheid, werkgelegenheid en economische groei dinsdag heeft overhandigd aan secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), Ban Ki-Moon.

De voorzitter van de Vereniging  van Verpleegkundigen in Suriname (VVS), Liefda Somo, spreekt van een terugkerend thema bij internationale conferenties als het gaat om vergrijzing. In Suriname worden er al voorbereidingen getroffen tegen dit probleem. We hebben hier intussen al een geriater, een arts voor bejaarden, en de Centrale voor Opleiding Verpleegkundige en Aanverwante Beroepen biedt nu ook de gelegenheid aan personen om zich hierin te specialiseren. Het besluit om ‘iedereen’  tot haar opleidingen toe te laten, is volgens haar een stap in de goede richting. Tot voor kort moesten studenten zich via een gezondheidsinstelling aanmelden, maar nu hoeft dat niet meer.

De VVS is zich bewust van de toenemende vraag naar gezondheidswerkers. Dit leidt er onder andere toe, dat deze krachten wegtrekken. “Het zijn de rijke landen, die meer kunnen betalen en zo de beste krachten naar zich trekken.” Somo vindt het noodzakelijk dat er voldoende medewerkers worden opgeleid en dat er continuïteit is. “Als je niet voldoende of nog maar net genoeg krachten heb is het moeilijk. Je kan je mensen dan bijvoorbeeld niet naar buiten sturen om kennis op te doen om daarna terug te keren, omdat je ze niet kan missen”, stelt ze. Suriname heeft al jaren een tekort aan sommige specialisaties, waaronder artsen voor de spoedeisende hulp. DWT

Comments are closed.