Tien procent van wildernissen op aarde ging verloren sinds 1990′

Vrouwen wilden met auto vol gasflessen aanslag op station Parijs plegen
september 9, 2016
Sport 09 september
september 9, 2016
Show all

Tien procent van wildernissen op aarde ging verloren sinds 1990′

Bijna tien procent van alle wildernissen op aarde is sinds 1990 verloren gegaan door menselijke activiteit. Vooral in Zuid-Amerika en Afrika zijn veel natuurgebieden aangetast door de bouw van woningen, de aanleg van wegen en oprukkende industrie. Volgens Australische onderzoekers is het totale gebied met ‘wilde natuur’ dat is opgeslokt twee keer zo groot als Alaska, zo melden zij in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door alle wildernissen op aarde in kaart te brengen. Ze definieerden een wildernis als ‘een gebied met landschappen die ecologisch en biologisch onaangetast zijn door menselijke activiteit.’

De landkaart die zo ontstond, werd vergeleken met een kaart die in 1990 was samengesteld op basis van dezelfde criteria. Uit de studie blijkt dat er op aarde op dit moment nog 30,1 miljoen vierkante kilometer aan wildernissen is overgebleven. Sinds 1990 is er een gebied van 3,3 miljoen vierkante kilometer verloren gegaan.

Het verlies was het grootste in Zuid-Amerika. Daar verdween meer dan dertig procent van alle wilde natuurgebieden. In Afrika was de afname 14 procent. Hoofdonderzoeker James Watson van de Universiteit van Queensland luidt de noodklok. Natuurgebieden waar geen menselijke activiteit plaatsvindt, moeten volgens hem vaker een beschermde status krijgen.

Comments are closed.