Suriname werkt al 15 jaar aan uitbanning geweld tegen vrouwen

Senaat VS keurt nominatie klimaatscepticus als hoofd milieudienst goed
februari 18, 2017
90 Seconden 18 februari 2017 – Dikan Overstroming
februari 18, 2017
Show all

Suriname werkt al 15 jaar aan uitbanning geweld tegen vrouwen

Suriname heeft zich al 15 jaar gecommitteerd aan de preventie, bestraffing en uitbanning van geweld tegen vrouwen. Dit door het ratificeren van het Belem do Para Verdrag, dat morgen wordt herdacht. Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het uitbannen van geweld tegen vrouwen tot één van de speerpunten gemaakt. Er zijn talloze vele awareness-activiteiten georganiseerd in samenwerking met verschillende ministeries en ngo’s, waaronder voorlichtings- en trainingsactiviteiten, binnen dit kader. Verder hebben er beleidsmatige vorderingen plaatsgevonden sinds de ratificatie tot heden. De vele inspanningen geven er goed blijk van dat Suriname haar committering aan het Belem do Para Verdrag heel serieus heeft genomen. Zo is de Nationale wetgeving aangepast en daarnaast nieuwe wetten geformuleerd. Enkele voorbeelden zijn: de Wet op Mensenhandel, de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld alsook de Wet Strafbaarstelling Belaging. Het wetboek van Strafrecht inzake zedenmisdrijven is herzien en zijn institutionele voorzieningen getroffen, waaronder de oprichting van het Bureau Slachtofferzorg en de opvang voor vrouwelijke slachtoffers van Huiselijk Geweld. Desondanks erkent het Bureau Genderaangelegenheden van Binnenlandse Zaken.

Comments are closed.