Dagbladen overzicht – 4 mei 2019
mei 4, 2019
Magic 10 Hitlijst – 4 mei 2019
mei 4, 2019
Show all

Seksueel molest in de sport

Aanpak fenomeen ook aan de orde in Suriname

Seksueel molest in de sport vindt ook in Suriname plaats. Op 30 april heeft de VSJS daarom een lezing en paneldiscussie georganiseerd met als onderwerp ‘Seksueel Molest in de Sport’. Zowel sportbonden, – scholen en het Surinaams Olympisch Comité (SOC) hebben meegedaan. Afgesproken is om samen te werken aan regelgeving. Eerst moet duidelijk zijn wat verstaan wordt onder seksueel molest, zegt Marciano Zaalman, ondervoorzitter van Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS). 

Het molest is altijd ongewenst en wordt als onaangenaam ervaren door het slachtoffer. Doorgaans wordt het echter niet geuit, uit vrees voor stigmatisatie. De dader is in haast elk geval een trainer of leidinggevende. Daardoor blijft het in een taboesfeer.

De belangstelling voor de lezing noemt Zaalman goed. Daaruit kan worden geconcludeerd, dat er behoefte is om over het onderwerp te praten.

Marciano Zaalman, ondervoorzitter VSJS. Het advies naar de sportscholen en sportbonden is om alvast eigen regels op te stellen in de strijd tegen seksueel molest in de sport.

Comments are closed.