SBB WILDE DEEL WAGENPARK VERKOPEN

Today In Pop History  
september 13, 2016
  Aftastende productie witte chocolade in Suriname
september 13, 2016
Show all

SBB WILDE DEEL WAGENPARK VERKOPEN

Datsun Suriname was genoodzaakt voertuigen die aan de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) waren geleverd, in beslag te nemen. Zo stelt de directie van Datsun Suriname tegenover de Ware Tijd. Uit correspondentie waar de krant inzage in heeft gehad blijkt dat SBB van plan was 75 procent van de verkoopsom af te dragen aan Datsun en zelf 25 procent als commissie te houden.

De minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), zou akkoord zijn gegaan met de verkoop. “Terwijl SBB Datsun nog moest betalen voor de wagens, een forse betalingsachterstand had, wilde men een aantal voertuigen verkopen terwijl ze eigendom van ons waren”, zegt president-directeur Michael Jong Tjien Fa verontwaardigd.

Van de 106 auto’s zijn twee “onvindbaar”. Een is door de verzekerings maatschappij total loss verklaard. Van de andere ontbreekt elk spoor. “SBB heeft de verzekeringsuitkering van ruim 41.000 US dollar ontvangen, zonder ons te melden, terwijl Datsun de eigenaar is van het voertuig” stelt Jong Tjien Fa. Er komt volgens de directie van Datsun Suriname geen bodemprocedure omtrent de inbeslagname van de voertuigen. In augustus is namelijk de huurkoop overeenkomst voor alle 106 voertuigen ontbonden. Vorige week betreurde minister Steven Relyveld van RGB tegen journalisten dat partijen geen schikking hebben kunnen treffen over de in beslag genomen auto’s waardoor de rechter daarover in bodemprocedure een uitspraak zal moeten doen. Zo een rechtszaak zou jaren kunnen duren, aldus de bewindsman. President-directeur Jong Tjien Fa vermoedt dat de minister onvoldoende of onjuist is geïnformeerd over de stand van zaken door de leiding bij SBB en de advocaat van het staatsbedrijf. “Ik denk dat de minister deze onjuiste informatie niet met de samenleving zou delen indien hij over de correcte informatie beschikte”, zegt Jong Tjien Fa.

 

Comments are closed.