SANCTIES TEGEN ILLEGALE WATERBORINGEN

Today In Pop History
september 20, 2016
Moengo Festival voor behoud en uitbreidng van kunst en Cultuur in Marowijne
september 20, 2016
Show all

SANCTIES TEGEN ILLEGALE WATERBORINGEN

Bedrijven en personen die gebruikmaken van illegale waterbronnen, mogen maatregelen tegemoet zien. Mochten ze zich niet registreren tot en met uiterlijk 30 september bij de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM), zal de overheid de waterbronnen onherroepelijk dichtgooien.

“Om contaminatie van de watervoorraden te voorkomen, zullen de waterboringen aan banden worden gelegd. De vervuiling van het water kan ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Bedrijven en personen die zich hieraan schuldig maken, zullen aansprakelijk worden gesteld voor de schade”, zegt SWM-directeur Marlon Oosterling. Het is nog onduidelijk om hoeveel illegale waterbronnen het gaat. Bedrijven die bijvoorbeeld aan veeteelt en landbouw doen, leggen zelf waterbronnen aan, waardoor ze goedkoper uitkomen. “Het zijn waterbronnen met een diepte van 50 en 60 meter, maar er zijn ook bronnen van 200 meter.” Het gaat niet om huishoudens die waterputten met bijvoorbeeld drie opeengestapelde kokers aanleggen op hun erven geeft Oosterling aan

Ook bedrijven en personen die over een vergunning voor een water- bron beschikken, moeten zich registeren. De bedoeling hiervan is om landelijk ordening te brengen in de chaotische toestand. Alle waterbronnen zullen gecodeerd worden, zoals die van SWM. Deze informatie zal gepubliceerd worden, waardoor de gemeenschap weet waar de waterbronnen zijn en hiermee rekening kunnen houden. DWT

Comments are closed.