Nationaal Informatie Instituut weerspreekt valse informatie

Personeel MMC stelt directie ultimatum uitbetaling koopkrachtversterking
mei 27, 2017
Bureau Vroegschoolse Educatie treedt in werking
mei 27, 2017
Show all

Nationaal Informatie Instituut weerspreekt valse informatie

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) weerspreekt de valse informatie die momenteel verspreid zou worden over de huidige politieke en economische ontwikkelingen binnen de regio. Volgens het NII vindt het verspreiden van ongegrond nieuws niet alleen plaats op basis van subjectieve gronden, maar slaat het de plank ook nog eens mis.

Binnen organisaties als UNASUR, CARICOM, CELAC, OAS en de VN zijn intensieve discussies gaande over het doel en de werkwijze van deze instituten, die zich in het bijzonder bezig moeten houden met het waarborgen van de internationale vrede en veiligheid, de beleving van democratische normen en waarden alsook het internationaal recht. Daarnaast genieten  de bescherming en verdediging van de soevereiniteit en territoriale integriteit van staten alsmede de toepassing en bescherming van wet, recht en duurzame ontwikkeling ook prioriteit. Dat bestaat ook uit de erkenning van de fundamentele principes van het zich niet mengen in de binnenlandse aangelegenheden van lidstaten en het afwijzen van elke vorm van interventie, zoals vastgelegd in de verschillende handvesten van de diverse organisaties. De enige uitzondering hierop vormt de paragraaf in hoofdstuk 7 van het Handvest van de Verenigde Naties (VN), indien er sprake is van een bedreiging van de internationale rechtsorde en veiligheid.

Comments are closed.