Ministers Volksgezondheid: Uitroeien muskiet prioriteit

‘Portie vis per week verlaagt risico op dementie’
februari 5, 2016
Onderzoekers in Brazilië hopen op vaccin tegen zikavirus
februari 5, 2016
Show all

Ministers Volksgezondheid: Uitroeien muskiet prioriteit

De grootste prioriteit moet zijn om de Aedes Aegypti-muskiet, overbrenger van zika, gele koorts, dengue, chikungunya en diverse andere ziekten, uit te roeien. De rol van de bevolking is cruciaal hierbij.

Daarnaast moet onderzoek worden gedaan. Gezamenlijke aanpak van de muskiet, gezamenlijke inkopen van chemicaliën door de gezondheidsorganisatie PAHO en samenwerking tussen grenslanden, zijn besluiten die door de ministers van Mercosur in Montevideo, Uruguay, zijn genomen.

Minister Patrick Pengel zegt aan Starnieuws dat tijdens de bijeenkomst de ministers van Volksgezondheid de stand van zaken in hun landen hebben doorgegeven. Twaalf ministers waren aanwezig. Ook de directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, Lesley Resida, neemt deel aan de besprekingen.

Minister Pengel heeft gepleit voor een intersectorale aanpak van deze epidemie. Ook regionaal kunnen lessen van elkaar geleerd worden. Een succesvolle bestrijding is sterk afhankelijk van participatie van de samenleving en middelen die beschikbaar zijn.

 De Surinaamse delegatie heeft met diverse landen, waaronder Colombia, Costa Rica en Chili, gesprekken over nauwere samenwerking. Vandaag worden de bilaterale besprekingen voor een plan van aanpak verder besproken.

 Tot nu toe is alleen in Brazilië geboorten van baby’s met kleine hoofden (microcefalie) gemeld. Vanaf oktober vorig jaar zijn er 4793 gerapporteerde gevallen van microcefalie, 404 bevestigde gevallen en 709 gevallen waarbij dit is uitgesloten.

De rest is nog in onderzoek. Er is geen bewezen relatie van zika en microcefalie. Dit fenomeen doet zich overigens tot nu toe alleen in Brazilië voor. Er vindt ook wetenschappelijk onderzoek plaats in Brazilië. Ook Suriname is samen met de Erasmus universiteit bezig met onderzoek.

 Aan het eind van de ministeriële conferentie is een verklaring aangenomen waarin afspraken zijn gemaakt over de bestrijding van de muskiet. Ook de coördinerende rol van de PAHO is hierin opgenomen. Verwacht wordt dat eind dit jaar het aantal besmettingen met het zika-virus ruim vier miljoen zal zijn.

 Inmiddels is bekend geworden dat het ministerie van Volksgezondheid het medicijn dat bij ernstiger zica-gevallen wordt toegediend met spoed op voorraad heeft gebracht.

 

Comments are closed.