Ministerie van LVV huldigd boeren Coronie en Nickerie voor zorgdragen voedselzekerheid in ons land

Journalisten Collectief dient protestbrief in aan regering
oktober 12, 2021
Aantal Covid-doden deze maand al op 90
oktober 12, 2021
Show all

Ministerie van LVV huldigd boeren Coronie en Nickerie voor zorgdragen voedselzekerheid in ons land

20 agrariërs uit de districten Coronie en Nickerie zijn maandag door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij in het zonnetje gezet voor hun verdienste in de agrarische sector gedurende de afgelopen jaren. Dit in verband met de dag der agrariërs welke op 8 oktober werd herdacht en wereld voedsel dag op 16 oktober aanstaande. De agrariërs ontvingen uit handen van LVV-minister Parmanand Sewdien een plakkaat en een Citrus plant.

Volgens de bewindsman is dit maar een klein gebaar als blijk van de grote dankbaarheid voor het feit dat de agrarische sector in ons land tot nu toe de voedselzekerheid heeft kunnen garanderen. Volgens Sewdien doet de regering er alles aan om de agrarische sector tegemoet te komen.

De bewindsman wees de agrariërs op de inspanningen die worden gepleegd om de irrigatie van water voor de landbouw in Nickerie aan te pakken. Zo is de afgelopen tijd gewerkt aan een complete revisie van 2 pompen in het pompgemaal Wakay en is de firma Kuldipsing bezig om voor de start van de komende inzaaiperiode tenminste 1 pomp in het pompgemaal Wageningen geïnstalleerd te krijgen. Minister Sewdien zegt met de DC van Nickerie en haar werkarmen te zullen uitkijken naar areaal voor de vele groenten verbouwers die tot nu toe vanwege gebrek aan landbouwgrond op de bermen langs de wegen hun gewassen verbouwen. Met middelen uit een lening van de Inter american development bank groot 30 miljoen US-dollar zullen de verschillende waterschappen geheractiveerd worden. Om het contact tussen de agrarische sector in Nickerie met het ministerie te verbeteren is afgelopen weekend ook een agrarische adviesraad, met daarin vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren voor Nickerie geïnstalleerd.

Volgens minister Sewdien zijn we allen bewust van de agrarische potentie van ons land alleen is het nu tijd om deze potentie in productie om te zetten.

Comments are closed.