Ministerie van Financiën: Regering gaat door met creëren investeringsmogelijkheden

AVD vandaag van start
april 19, 2017
Waarborgsom en niet gasprijzen zijn verhoogd
april 19, 2017
Show all

Ministerie van Financiën: Regering gaat door met creëren investeringsmogelijkheden

 

Door het operationeel maken van de Wet Investsur wil de regering doorgaan met het creëren van investeringsmogelijkheden en activiteiten die daaraan samenhangen. Dit schrijft het Ministerie van Financiën is een persbericht. In maart dit jaar is het Staatsbesluit “Nadere Voorwaarden Faciliteiten Investeringswet” in werking getreden. Met dit staatsbesluit heeft het uitvoeringsorgaan Investsur een instrument in handen om standaarden te introduceren om investeringsvoorstellen te beoordelen. Deze standaarden moeten zorgdragen dat investeringsvoorstellen transparant en objectief worden beoordeeld. Alle investeringen zullen getoetst worden op grond van deze standaarden.

Investsur zal elk investeringsvoorstel beoordelen op grond van een vooraf opgesteld certificeringsysteem. Het proces krijgt een transparant karakter omdat haar bevindingen direct voorgelegd zullen worden aan de regering en die zullen verder ook worden gepubliceerd in het Staatsblad. Het Ministerie van Financiën geeft verder in het schrijven aan dat Suriname op weg is goed investeringsklimaat te ontwikkelen en daarnaast een goede reputatie heeft. Dit laatste zou volgens het departement ten uiting zijn gekomen doordat bij de recentelijk soevereine obligatie-plaatsing, er meer kapitaal is aangeboden dan ons land behoefte aan had. Daarnaast zijn de macro-economische prognoses zeer bemoedigend te noemen voor een stabiel investeringsklimaat staat verder in het persbericht.

Comments are closed.