Meer politieagenten over de schreef gegaan dan in 2015

VHP denkt niet aan mandaat teruggeven
december 30, 2016
Rusland wil 35 diplomaten VS wegsturen als vergelding voor acties na hacks
december 30, 2016
Show all

Meer politieagenten over de schreef gegaan dan in 2015

In het haast afgelopen jaar zijn er 189 zaken tegen politie ambtenaren geregistreerd bij de afdeling Onderzoek Personele Zaken (OPZ). Hiervan zijn 70 nog in onderzoek. Tevens zijn na afronding van de onderzoekingen 19 werknemers in verzekering gesteld. Ten opzichte van 2015, is dit een stijging van 72%.

Deze mededeling deed korpschef Agnes Daniel donderdag tijdens de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname. Zij benadrukte dat het korps een grondwettelijk ingestelde organisatie is die zijn takenpakket uitvoert binnen juridische kaders. Dat houdt in dat elke actie welke de politieambtenaar onderneemt, binnen de grenzen van wet en recht dient te geschieden en moet passen binnen het korpsbeleid en de gedragsregels.

De korpschef stelde dat het politiewerk er één is met vele uitdagingen en verleidingen, alsook gevoeligheid voor imagoschade. “In dit verband

presenteer ik de voorlopige cijfers met betrekking tot de meest voorkomende tuchtstraffen en maatregelen. Tot en met medio december van dit jaar zijn er 225 rapporten en 139 dossiers binnengekomen op de afdeling ITZ. Vergelijken we deze gegevens met die van het vorige jaar, dan zien we een significante daling in het aantal binnengekomen rapporten. Het aantal dossiers daarentegen, is gestegen met maar liefst 85%. Verder valt het op dat er in 2016 meer zaken zijn onderzocht, dan in 2015. Bekijken we de maatregelen welke zijn getroffen tegen medewerkers, dan zien we dat de meest getroffen maatregel in 2016 een geldboete was, en wel in 35% van de gevallen.” Starnws

Comments are closed.