Koffiekamp Collectief ondersteunt eis voor nieuwe locatie

Opnieuw gouden medaille voor onze Borgoe rum
september 22, 2016
VEERTIG MILJOEN NIEUWE GEZONDHEIDSWERKERS NODIG IN 2030
september 22, 2016
Show all

Koffiekamp Collectief ondersteunt eis voor nieuwe locatie

Het Koffiekamp Collectief heeft een verklaring uitgegeven naar aanleiding van de ontruiming van wat men noemt “kleine ondernemers” in het delfstoffen concessiegebied van Iamgold. In dit gebied zitten ook kleine ondernemers van Koffiekamp, die in de belangen organisatie MAKAMBOA verenigd zijn. Ook zij, zijn ontruimd zonder rekening te houden dat er van Regeringszijde was beloofd dat deze groep kleine ondernemers na de ontruiming van Roma Pit een ander gebied zou worden toegewezen.

De regering heeft echter tot nu toe verzuimd in samenwerking of na overleg met IAMGOLD de toegezegde nieuwe locatie aan MAKAMBOA toe te wijzen. Dit gedrag zijdens de regering en IAMGOLD wordt als zeer betreurenswaardig en onacceptabel ervaren door het Koffiekamp Collectief.  De schijnbare tafra meetings die door de vertegenwoordiger van de regering, in casu het ministerie van NH, georganiseerd worden, hebben tot nu toe geen aanvaardbare oplossing teweeg gebracht.

Het Koffiekamp Collectief staat achter de rechtvaardige eis van MAKAMBOA om een plek dichtbij het dorp aan te wijzen aan de kleine ondernemers. Natuurlijk zullen bij de realisatie van deze rechtvaardige eis, nadere afspraken gemaakt worden met betrekking tot het toezicht en de controle op het eventuele binnendringend van andere dan tot de Koffiekamp gemeenschap behorende kleine ondernemers. Dit toezicht mag zelf door de Staat in samenwerking met IAMGOLD op geregelde manier gepleegd worden. Starnws

Comments are closed.