Intensive Care Unit AZP niet gesloten

TOERISMEWET KRIJGT VOORKEUR
september 2, 2016
BETROKKENHEID DNA-LEDEN BIJ NASCHOOLSE OPVANG BETREURD
september 2, 2016
Show all

Intensive Care Unit AZP niet gesloten

De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ontkent in een persbericht dat de Intensive Care Unit (ICU) is gesloten. Er is volgens het ziekenhuis veel verwarring en onrust ontstaan door onjuiste berichtgeving. Jörgen Raymann heeft bekendgemaakt in een filmpje dat Suriprofs geld zal inzamelen voor de noodlijdende ICU om levens te kunnen redden. Er is gefilmd op de afdeling en specialisten komen aan het woord in het filmpje Save lives in Suriname.

“Het is algemeen bekend, dat het AZP al geruime tijd voor grote uitdagingen staat in verband met de precaire financiële situatie van het ziekenhuis en de daarmee samenhangende tekorten aan o.a. medicamenten en met name aan medische verbruiksartikelen. Hierdoor waren wij onder meer genoodzaakt om onlangs geplande hartoperaties enkele dagen uit te stellen. Specialisten, artsen en verpleegkundigen moeten vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk doen en er wordt veel gevergd van hun improvisatievermogen. Wij hebben respect en waardering voor hun inzet en dienstbaarheid,” zegt de directie in het persbericht.

“Het is onze primaire verantwoordelijkheid om onder alle omstandigheden de dienstverlening naar de gemeenschap toe zo optimaal mogelijk te continueren.

Samen met de regering wordt gewerkt aan korte en lange termijn oplossingen voor de ontstane problemen. Mede tegen deze achtergrond heeft de regering recent SRD 25 miljoen voor het AZP vrijgemaakt, om de crediteuren c.q. leveranciers van goederen en diensten goeddeels te betalen. Dit is voor het AZP een belangrijke verlichting en een goede ondersteuning om de dienstverlening te verbeteren,” zegt de leiding van het ziekenhuis.

Starnieuws vroeg algemeen directeur Antoine Brahim hoe de actie van Raymann en de Suriprofs in beeld is gekomen. Brahim merkt op dat Raymann heeft aangegeven de aankomende voorzitter te zijn van de Suriprofs die sociale projecten uitvoert. Hij wil het AZP ondersteunen. Brahim zegt elke ondersteuning te verwelkomen, maar er zijn nog geen concrete voorstellen uitgewerkt. De directie van AZP kijkt uit naar concrete voorstellen. De directeur begrijpt niet hoe aangegeven is dat de ICU gesloten is, want dit is nooit het geval geweest. Enkele geplande operaties zijn uitgesteld, maar acute hulp is altijd verleend.

Hoewel de directie de berichtgeving betreurt, wordt het ziekenhuis op een hartverwarmende wijze benaderd door bedrijven, organisaties en personen die een bijdrage willen leveren. “Wij juichen deze goede intenties ten zeerste toe; bijdragen in welke vorm dan ook zijn van harte welkom. Het is evenwel erg belangrijk om de donaties goed te faseren en te coördineren, en niet in de laatste plaats om deze een juiste en verantwoorde bestemming te geven,” stelt het ziekenhuis.

Comments are closed.