‘INHEEMSEN EN MARRONS MEEST KWETSBARE GROEPEN’

NPS BLIJFT WEG BIJ PRESENTATIE REGERINGSPROJECTEN
september 15, 2016
VS schrappen invoerrechten Myanmar
september 15, 2016
Show all

‘INHEEMSEN EN MARRONS MEEST KWETSBARE GROEPEN’

Inheemsen en marrons in Suriname zijn relatief achtergestelde groepen. Op meerdere gebieden hebben ze een achterstand, zoals het niet hebben van collectieve titel op de grond in hun woongebied. Dit druist in tegen artikel 26 van de VN-verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren. Zo staat in het maandag uitgekomen human development report van de UNDP, de ontwikkelingspoot van de Verenigde Naties. Het rapport ‘Multidimensional Progress: Human Reslience Beyond Income’ werd in Bridgetown, Barbados, gepresenteerd.

Het UNDP zegt verder dat toewijzing van concessies voor houtkap en goudwinning de gebruiksrechten van inheemsen ontregelt. Ook hebben ze te kampen met ongelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en gezondheidszorg en zijn er beperkte arbeidsmogelijkheden. Volgens het UNDP komt kinderarbeid het meest voor onder inheemsen en marrons. Geconstateerd wordt dat een aantal risicofactoren bijdraagt aan de achtergesteldheid van de kwetsbare groepen.

Armoede is in vrijwel alle gevallen de belangrijkste oorzaak van de kwetsbaarheid van de groepen. “Armoede is expliciet gekoppeld aan slechte schoolprestaties van jongens en kinderarbeid, maar zij is ook gerelateerd aan de sekshandel en is een risico voor bejaarden, in het bijzonder wanneer zij gehandicapt zijn”, aldus het UNDP.

Aanbevolen wordt dat de kwetsbaarheden op meerdere fronten worden aangepakt. Landen zouden maatregelen moeten treffen om de gevolgen van natuurrampen te beperken. Ook dienen ze hun fiscaal beleid te verbeteren en belastingmaatregelen door te voeren zodat meer arbeidsplaatsen geschapen kunnen worden en economische groei wordt bevorderd. DWT

Comments are closed.