Hakrinbank over ‘kennelijk onjuiste missive RvM’

SPB-voorzitter Hellings zal knelpunten gelijk aanpakken
juli 28, 2016
Vereniging voor sport jagers en vissers noodzakelijk
juli 28, 2016
Show all

Hakrinbank over ‘kennelijk onjuiste missive RvM’

De directie van de Hakrinbank heeft een formeel bericht uitgegeven over het verdagen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) woensdagnacht omstreeks 01.00 uur. De regering heeft besloten drie van haar leden van de raad van commissarissen te vervangen. De rvc-leden Ray Vos, Roy Smit en Caroline Vos-Ritfeld moeten vervangen worden door Rabin Parmessar, Chantal Doekhie en Robert-Gray van Trikt. Dit besluit zorgde voor veel tegenstand bij particuliere aandeelhouders. Zij voerden aan dat de regering komt aan de bevoegdheid van de algemene aandeelhouders vergadering.

“Bij de behandeling van agendapunt 7 ‘Herbenoeming en benoeming commissarissen’ werden er door de aandeelhouders vele vragen gesteld omtrent de redenen van het terugtreden van 3 overheidscommissarissen die nog niet aan de beurt van aftreden waren. Er waren gerede twijfels omtrent de gevolgde procedure bij de voordracht. Met name een kennelijk onjuiste missive van de Raad van Ministers, getekend door Vicepresident Ashwin Adhin, riep vele vragen op. Het is namelijk de bevoegdheid van de AVA om commissarissen te ontslaan of te benoemen en niet van de Raad van Ministers,” zegt de directie van de bank in een persbericht.

“Gezien de onduidelijkheden met juridische risico’s, werd na 2 schorsingen en overleg met de vertegenwoordiger van de grootaandeelhouder, besloten de AVA te verdagen naar een nader te bepalen datum. Onze verwachting is dat na goed overleg de vergadering kan worden hervat,” stelt de directie van de Hakrinbank.

Op de AVA werden het verslag van het boekjaar 2015 van de directie en de RvC goedgekeurd, evenals het dividendvoorstel voor het afgelopen jaar. Uitbetaling van het slotdividend vindt vanaf 5 augustus plaats. Ook het toekomstige kapitaal- en dividendbeleid van de bank werd goedgekeurd door de aandeelhouders. Starnws

Comments are closed.