Dekosur voor bevordering dekolonisatieproces

Minister Samsoedien stelt portefeuille ter beschikking
april 17, 2019
Sportverslagen – 17 april 2019
april 17, 2019
Show all

Dekosur voor bevordering dekolonisatieproces

In de Royal Ballroom vond gisteravond de lancering van het Instituut voor Dekolonisatie van Suriname (Dekosur) plaats. Het beleid voor de aankomende jaren van Dekosur is er specifiek op gericht om de geschiedenis van Suriname te herschrijven vanuit een wetenschappelijke visie ontdaan van koloniale elementen. De focus ligt daarbij op de moderne geschiedenis van de afgelopen tachtig jaar.

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar het dekolonisatieproces, het bevorderen van brede maatschappelijke discussies over dekolonisatie en het vertalen van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het beleid de overheid, zijn de hoofddoelen van de stichting. Ellen Naarendorp, voorzitter van Dekosur, zegt aan Radio 10 dat het de bedoeling is dat de stichting samen zal werken met verschillende geschiedenis instellingen van de overheid.

De wetenschappelijk directeur van het instituut, Dew Baboeram, meer bekend als Sandew Hira, zegt dat drie lijnen hebben geleid tot het ontstaan en de oprichting van het instituut. Hij noemt onder meer de visie van Melvin Linscheer ten aanzien van het samenbrengen van de partijen betrokken bij het 8 December Strafproces, alsook het initiatief van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad over het herschrijven van de geschiedenis.

De Surinaamse Postspaarbank is de financier van dit instituut. De bankdirecteur, Ginmardo Kromosoeto, geeft aan dat in verband met het 140-jarig bestaan van de bank medio januari 2020, ervoor gekozen is om iets te doen waar de totale samenleving profijt aan heeft.

Tot zover de directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosoeto en daarvoor Sandew Hira, gisteravond tijdens de lancering van het Instituut voor Dekolonisatie van Suriname (Dekosur). Het is de bedoeling dat het instituut binnen drie jaren met een serie van zes encyclopedieën met resultaat van het onderzoek uitkomt, een biografisch woordenboek van helden uit Suriname ontwerpt en boeken met belangrijke historische gebeurtenissen vanuit een de-koloniaal perspectief uitbrengt.

Comments are closed.