Bureau voor Gender Aangelegenheden (BGA) kan nu bogen op vrouwelijke én mannelijke gendertrainers

De Kus organiseert vijfdaagse Christmas shop around the clock
december 15, 2016
Uitbetaling Financiele Bijstand Mensen Met Een Beperking van start
december 15, 2016
Show all

Bureau voor Gender Aangelegenheden (BGA) kan nu bogen op vrouwelijke én mannelijke gendertrainers

Ruim 24 personen, van wie de helft man, hebben op 12 december hun certificaat in ontvangst mogen nemen voor deelname aan de Gender Train-the-Trainers cursus van het Bureau voor Gender Aangelegenheden (BGA). Elk van hen kan nu door het BGA worden opgeroepen om trainingen aan derden te verzorgen over gender en gender gerelateerde onderwerpen.

Belangrijkste doel van deze training was ook het versterken van het trainerskorps van het BGA. Bij het trainen is het van belang dat er een sekse- en gender evenwicht is in het trainerskorps en dat de trainingen kunnen worden verzorgd door een vrouw én een man. De deelnemers hebben in de afgelopen periode in werkgroepsverband de informatie die zij hebben gekregen in het kader van de Gender Train-the-Trainerscursus bestudeerd, bediscussieerd en aan elkaar gepresenteerd. Zij hebben geleerd om genderongelijkheden te kunnen identificeren en oplossingen daarvoor aan te dragen.

Rinaldo Sanwakid, deelnemer aan de training, vertelt dat ook mannen bewust gemaakt moeten worden van wat gender precies inhoudt. “Bij de mannen leeft over het algemeen het idee dat gender iets is voor vrouwen. Vrouwen kunnen evenveel als mannen, maar vaak krijgen ze er minder dan de man voor betaald”, geeft Sanwakid als voorbeeld aan. De training, verzorgd door Carla Bakboord, is georganiseerd door het BGA in het kader van 16 Days of Activism Against Gender Violence, een jaarlijkse campagne die duurt van 25 november tot en met 10 december 2016.

Comments are closed.