BETROKKENHEID DNA-LEDEN BIJ NASCHOOLSE OPVANG BETREURD

Intensive Care Unit AZP niet gesloten
september 2, 2016
WATERSTATION LEBIDOTI OPGELEVERD
september 2, 2016
Show all

BETROKKENHEID DNA-LEDEN BIJ NASCHOOLSE OPVANG BETREURD

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vindt het jammer dat namen van parlementsleden genoemd worden bij projecten van de regering, zoals de Naschoolse Opvang. “Het is ongewenst omdat wij als parlementariërs vrijelijk elk project van de regering moeten kunnen beoordelen”, zegt ze in een interview met de krant.

Volgens haar kan vanuit het parlement niets hiertegen gedaan worden. “De assemblee heeft tot nu toe geen enkele rol hierin; dit is een kwestie van de rechterlijke macht als er stappen ondernomen moeten worden. In het evaluatierapport ‘Naschoolse Opvang’ staat vermeld dat SRD 128 miljoen niet verantwoord kan worden. Namen van huidige en voormalige parlementariërs van de NDP maar ook van de Abop, worden hierin genoemd. Daarnaast beschrijft het rapport in detail, met vermelding van facturen, bestelbonnen en andere documenten, hoe bijvoorbeeld het aantal pakketten aan voeding voor de leerlingen, elke keer weer met honderden werden overschreden. Leveranciers, ambtenaren en andere verantwoordelijke personen voor het project, worden genoemd.

De conclusie is dan ook hard: in het project Naschoolse Opvang hebben bewust corruptieve handelingen plaatsgevonden en was er sprake van mismanagement. Deze conclusie is mede gebaseerd op het feit dat er voldoende waarschuwingen zijn gedaan en er gevraagd is om correctie. Die waarschuwingen hebben echter niets opgeleverd en de corruptieve handelingen zijn normaal en zelfs in toenemende mate doorgegaan.

 

Comments are closed.