Bermencommissie doet aanbevelingen aanpak exploitatie

Eerste Ayurveda polikliniek verreist binnenkort in Nickerie
november 19, 2019
Sportverslagen – 19 november 2019
november 19, 2019
Show all

Bermencommissie doet aanbevelingen aanpak exploitatie

De ‘Commissie Bermen’, onder leiding van Jacob Petrusi, heeft maandag aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) het dossier aangeboden met daarin aanbevelingen ten aanzien van de exploitatie van bermen. De commissie heeft zich vooral gefocust op voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van bermstroken. In het rapport zijn ook maatregelen opgenomen die van overheidswege getroffen kunnen worden om het beleid hieromtrent te verbeteren. Met het document is getracht in te spelen op situaties die kunnen ontstaan wanneer niet duidelijk vaststaat waaraan een zogeheten ‘berm-exploitant’ moet voldoen, aldus Petrusi.

Minister Dikan zei bij het in ontvangst nemen van het eindrapport dat de bevindingen erin doorgespeeld zullen worden aan de Raad van Ministers, RvM. De bewinsman hoopt dat op korte termijn een goed besluit zal vallen voor het duurzaam aanpakken van het bermvraagstuk.

RO-minister Edgar Dikan. Hij kreeg maandag het rapport van de ‘Commissie Bermen’ in handen. Het rapport bevat aanbevelingen over een efficientere aanpak van de exploitatie van bermen, die grotendeels in de commerciele sfeer ligt. In voorbije jaren heeft het vaker voor maatschappelijke ophef gezorgd, vooral in bepaalde woonwijken die er last van ondervinden. Een voorbeeld is het geval van de buurtbewoners in de omgeving van de Albergaschool die protesteerden tegen de uitgifte van de berm niet ver van de school. Desondanks verleende het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost goedkeuring aan een ondernemer om er een eetzaak neer te zetten.

Comments are closed.